Salta el contingut

API Territorial

versió 1.0.0

Què és?

Benvinguts a l'API Territorial de l'ICGC, una Interfície de Programació d'Aplicacions (Application Programming Interface) que consisteix en una eina que integra diverses fonts de dades geogràfiques per proporcionar-te informació precisa i detallada del territori a partir d'unes coordenades geogràfiques o UTM.

Visor API Territorial

Com funciona?

Es tracta d'una API REST que funciona a partir d'un protocol HTTPS. Es basa tot en un motor de cerca que gestiona les peticions (segons el format) i realitza la connexió amb la base de dades o la consulta corresponent al servei WMS/WFS/WCS, i dona com a resposta una col·lecció en format GeoJSON.

Esquema

Envia un parell de coordenades del territori de Catalunya i la nostra API et retornarà un GeoJSON amb els serveis que intersecten amb aquestes ubicacions. Les peticions es poden personalitzar amb el paràmetre 'servei', permetent-te seleccionar-los tots (all), o seleccionar serveis específics pel seu nom (separats per coma).

Casos d'ús

- Explora el territori a la teva manera: descobreix dades detallades sobre municipis, comarques o altres serveis, i visualitza-les en un mapa interactiu.

- Comprèn el paisatge amb detall: analitza la distribució de la vegetació, la topografia i d'altres característiques geogràfiques en una àrea específica.

- Planifica el futur de les zones urbanes: accedeix a dades sobre usos del sòl, vegueries i d'altres serveis per a una planificació urbana informada.

- Gestió forestal: visualitza dades sobre incendis i vegetació a Catalunya per a una correcta planificació i gestió forestal.

- Gestió de recursos hídrics: planifica i monitora els recursos hídrics amb dades essencials sobre aqüífers i conques hidrogràfiques.

- Navegació intuïtiva pel teu entorn: utilitza la informació detallada del Sistema d'Orientació Cartogràfica per explorar i orientar-te amb facilitat.

- Anàlisi de salut pública: utilitza les "Àrees Bàsiques de Salut" i les "Regions Sanitàries" per aprofundir en anàlisis epidemiològiques i planificació de serveis de salut.

- Planificació del territori per a serveis socials: empra les "Àrees Bàsiques de Serveis Socials" per analitzar la distribució de serveis socials i identificar àrees amb necessitats creixents.

- Seguretat pública i policial: utilitza les "Àrees Bàsiques Policials" per a la planificació de recursos policials i la identificació de zones amb necessitats especials de seguretat.

- Gestió hidrològica detallada: explora les "Subconques hidrològiques" per a una gestió més precisa dels recursos hídrics a nivell local.

- Anàlisi de dades cadastrals: utilitza les "Parcel·les cadastrals" per a l'anàlisi detallada de la propietat del sòl i la planificació del desenvolupament urbà.Exemples

A la secció API-Examples proporcionem demostracions pràctiques per ajudar-te a connectar-te a l'API i fer peticions. Això facilita la implementació ràpida i eficient als teus projectes.


Documentació

Explora la secció API-Docs per veure i testejar tots els serveis i mètodes disponibles. Amb una interfície intuïtiva, podràs comprendre fàcilment com utilitzar cada servei i personalitzar les teves peticions.


Visualització en temps real

A la secció API-Viewer pots veure el funcionament de l'API en temps real. Selecciona qualsevol servei en un desplegable i visualitza'l fàcilment fent clic sobre el mapa interactiu.

Llicència

Dades de l'ICGC: Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Més informació
Dades d'altres administracions: Enllaç

Versionat

Versió 1.0.0

Autor i Contacte

Unitat Geostart, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.