Salta el contingut

Geocodificador ICGC

La geocodificació és el procés de convertir adreces postals, noms de lloc o punts d'interès a coordenades.

El Geocodificador ICGC permet obtenir les coordenades d’un lloc ubicat a Catalunya a partir de la seva adreça postal o del seu nom (topònim). També permet l'operació contrària, la geocodificació inversa, que consisteix a obtenir l'adreça postal o el nom del topònim més proper a una posició expressada en coordenades.

URL de connexió: https://eines.icgc.cat/geocodificador

El Geocodificador ICGC és una interfície de programació d'aplicacions web API REST, integrable en altres aplicacions, de manera que és senzill afegir un cercador d'adreces i/o topònims a un visor de mapes.

Funcionalitats

 • Localització d'adreces postals dels tipus següents:
  • portal (nom de carrer + portal + municipi o llogaret).
  • edificacions aïllades (nom de l'edificació aïllada + municipi o llogaret).
 • Localització de carrers (nom de carrer + municipi o llogaret).
 • Consulta del quadre envolvent de cada carrer obtingut.
 • Localització de topònims (nom + municipi).
 • Geocodificació inversa per a trobar l'adreça o topònim més proper a un punt indicat per les seves coordenades.
 • Restringir la cerca dins una àrea geogràfica circular o rectangular.
 • Restringir la cerca a una comarca o un municipi.
 • Restringir la cerca a determinats tipus de topònims.
 • Priorització de les solucions més properes geogràficament a un punt donat.
 • Disponibilitat de dues operacions de geocodificació directa, que és aconsellable combinar en la integració en altres aplicacions:
  • autocompletar: a mesura que l'usuari va teclejant el text a cercar, enviar peticions a autocompletar, amb la finalitat de trobar respostes de forma ràpida.
  • cerca (cerca completa): retorna les dades i la ubicació d’una adreça o topònim indicats de forma completa. Un cop s'ha completat el text, si les respostes proporcionades per autocompletar no són suficients, es pot fer una petició a l'operació cerca al prèmer la tecla [Intro].

Es recomana utilitzar llibreries client que incorporin aquestes pautes d'ús, com Leaflet i el plugin Nextzen (anteriorment Mapzen), com s'ha fet al Visor exemple, implementat amb Leaflet i explicat a Visor de mapes amb consultes al servei Geocodificació ICGC.

Operacions

Disposa de les operacions següents:

Documentació

https://eines.icgc.cat/geocodificador/api-docs/

Exemples

Visor

Visor